velkommen til move

Vi byr våres kunder individuelle og ledende beregningsmetoder og simulering i en industrielle område.

Ved insats av åpen kildekode/open source gjøre vi lønnsome og effektive løsninger mulig.

Våres mangeårige vitenskaplig og industriell erfaring gjøre det mulig, å omsette den beste løninger for våres kunder: effektiv og besparende.

we move your business forward!

Kurs program 2013

  OpenFOAM Intro.
  09.-10.04.2013 in Braunschweig (dt.)
  26.-27.06.2013 in Braunschweig (dt.)
  24.-25.09.2013 in Braunschweig (dt.)

  OpenFOAM advanced
  11.-12.04.2013 in Braunschweig (dt.)
  26.-27.09.2013 in Braunschweig (dt.)

  ParaView Trainings
  08.04.2013 in Braunschweig (dt.)
  28.06.2013 in Braunschweig (dt.)
  23.09.2013 in Braunschweig (dt.)

  Kontakterer oss om muligheter for individuelle training kurser hos deg!